Baldintza ekonomikoak: Progresibitatea

Matrikularen tasei progresibitatea aplikatzen zaie, alegia, ikasle bakoitzak bere errenta mailaren araberako matrikula ordainduko du.

Gauzak horrela, % 85eko asistentzia betez gero, Errenteriako Udalak ikasleari matrikularen % 80 ordainduko dio. Ondorioz, ikasleak, matrikularen % 20 ordainko du.

Salbuespena langabezian dauden edota DSBE zein GLL laguntzak kobratzen dituzten ikasleei aplikatzen zaie. Horrelakoetan ez dute matrikularik ordaintzen, kostua 0 izanik.

ERRENTA MAILA 
Langabetuak, DSBE-RGI, GLL-AES eta 13.780 €tik behera 0 €
13.780 €-19.850 € artean% 35
19.850 €-25.930 € artean% 75
25.930 €tik gora% 100
KENKARIAK 
ADIN NAGUSIAADIN TXIKIKOA
Guraso bakarra bada: errentaren % 90Guraso bakarra bada: errentaren % 90
Etxebizitzan 25 urtetik beherako seme-alabak: 1. 2000 €, 2. 2000 €, 3. 3000 €, 4. 3000 €Etxebizitzan 25 urtetik beherako seme-alabak: 1. 2000 €, 2. 2000 €, 3. 3000 €, 4. 3000 €
Desgaitasuna: Erabiltzailea edo Etxebizitzan 25 urtetik beherako seme-alabak: 1. % 33 – % 65: 1800 €, 2. % 65+: 4000 €Desgaitasuna: Erabiltzailea edo Etxebizitzan 25 urtetik beherako seme-alabak: 1. % 33 – % 65: 1800 €, 2. % 65 +: 4000 €
Zenbateko hauen erdia: beste gurasoa etxebizitza berean edo zaintza partekatua.Errentak kide kopuruaren arabera egokitu
ONDAREA
– Bigarren etxebizitza
– Ibilgailuak
– Bankuko saldoak
ADIN NAGUSIAADIN TXIKIKOA
Norberaren ondarea: – 100.000 €tik gora – % 33 edo gehiagoko desgaitasuna 130.000 €Bizikidetza unitatearena: – 200.000 €tik gora. – % 33 edo gehiagoko desgaitasuna 230.000 €
  % 35 % 75 % 100
MODULUA Urrian ordaindu Uztailean itzuli Ikastaroaren kostua Urrian ordaindu Uztailean itzuli Ikastaroaren kostua Urrian ordaindu Uztailean itzuli Ikastaroaren kostua
340 ordu astean 10 ordu 87 € 52,20 € 34,80 €
(174 €)
186 € 111,60 € 74,40 €
(372 €)
248 € 148,80 € 99,20 €
(496 €)
170 ordu astean 5 ordu 43,8 € 26,28 € 17,52 €
(87,6 €)
93 € 55,80 € 37,20 €
(186 €)
124 € 74,40 € 49,60 €
(248 €)
AUTO 190 ordu 143 € 85,80 € 57,20 €
(286 €)
307 € 184,20 € 122,80 €
(614 €)
409,5 € 245,70 € 163,8 €
(819 €)
TRINKOA 510 ordu astean 15 ordu 130,31 € 78,19 € 52,12 €
(260,61 €)
279,23 € 167,54 € 111,69 € (558,45 €) 372,30 € 223,38 € 148,92 €
(744,60 €)