Mailakatze proba

Mailakatze proba honen helburua, bakoitzaren euskara maila zein den zehaztea da. Galdera sorta hauek lau mailatan banatuta daude.

Lessons