Diru Laguntzak

DIRU-LAGUNTZAK / BECAS

EUSKO JAURLARITZA:

maila gaindituz gero

 

 

 

GOBIERNO VASCO:

acreditando un nivel

ERRENTERIAKO UDALA:

%85eko asistentzia izanda matrikularen %50 jaso ahal izango da, gainera, azpimaila bat gaindituta %80.

 

 

AYUNTAMIENTO DE RENTERIA:

Acreditando el 85% de la asistencia, para recibir el 50% de la matrícula, además, si se supera un subnivel se podrá obtener el 80%.